Til valpekjøpere.....

          Når det gjelder oppdrett av Samojed og Eurasier valper, så følger vi NKK's regler ang avel, samt

          Norsk Polarhundklubb's og Norsk Eurasierklubb's anbefalinger for god avelsetikk.

          Vi legger stor vekt på å avle på friske og sunne hunder med godt gemytt. Alle hunder

          som blir brukt i avel er fri for HD/AD og øyelyst. Begge kjønn er premierte ved utstillinger. 

Tanita sammen med valper som er 3 uker

         Før valpene leveres

          Vi er veldig opptattet av at valpen blir preget helt fra starten av, så her hjemme hos oss

          lever valpene inne og nært sammen men vår familie. De blir da vant til alle lyder som 

          finnes i et hus. Her hjemme hos hos er det mange barn og andre hunder som valpene er i

          kontakt med til en hver tid. Alle i vår familie er delaktige og synes at valpetiden er en

          korslig tid. Så her får valpene mye oppmerksomhet.

         Vi passer på at valpen får være med å kjøre bil, er på turer i nærområdet og i skogen som

         ligger like ved huset vårt. Får lukte og utforske nye ting, slik at de er best mulig rustet til   

         å møte sine ny hjem. Når de er gammel nok så er de mye ute sammen med oss og andre

         hunder vi har. De får også hilse på andre dyr som hester, katter og andre mennesker.

         Valpene har regelmessig klipet klør, børstet og badet.

         

Her er det to som har funnet seg en fin plass....

           Hver valp levers med:

 Kjøpekontrakt (fra NKK)

 Id-merket

 Reg NKK

Forsikret i Agria ved overtagelse

 Helseattest

 Vaksinert

 Mark-kur ved 2, 4 og 6 uker alderen

 et teppe (lukt fra valpekassen)

 valpepakke fra vår forleverandør, foringsliste. (inhl. bl.a valpefor, godbiter)

 en liten leke

 en mappe, som inneholder valpens første uker + mye god info om det å få valp i huset. 

 halsbånd/lenke.                                        

      Her er det bare kos.....

          Ved kjøp av valp fra Zicata's kennel

         Vi krever at du/dere som valpekjøper følger opp vaksinasjonsprogrammet til hunden, hele

         dens levetid.

         At du/dere gir hunden den trening, stimulering, den næring og omsorg den trenger til en 

         hever tid.

         Vi krever at du/dere øyelyser for arvelige øyensykdommer, og rtg. hunden for HD (AD + sjekke

         patella, bare Eurasier) når den er mellom 12 og 18 mnd gammel.

         Vi krever at du/dere viderefører forsikring på valpen.

Her er den en som sover godt....

        Det er veldig viktig for mitt videre oppdrett at jeg får tilstrekkelig materiale for å

        kunne bidra i framtiden til at den Norske Samojeden og Eurasier kan fortsette å være en god

        representant for sin rase både fysisk og psyksisk. Det er også svært viktig at Norsk

        Plarhundklubb, Norsk Eurasierklubb, og NKK kan opprettholde en så god og nøyaktig statestikk

        som mulig for rasene til en hver tid.                        

        Ved bekreftelse på kjøp av valp, betales det et depositum pålydene på kr 2000,-.

        Det betales når valpen er 2 uker gammel.

        Vi gjør oppmerksom på at dette depositumet får du/dere ikke tilbake om du/dere av en eller

        annen grunn velger å ikke kjøpe valpen. Dette skal dekke de ekstra utgifter jeg får med

        å finne en ny kjøper til valpen, og til omregistreringer o.l.

       Pris på Samojeden er 13 500,- (2015)

       Pris på Eurasieren er 14 500,- (2015)

       Er det noe dere lurer på ang. dette så er det bare å ta kontakt med oss for en koselig 

       uforpliktende hundeprat.

       E-mail: janneil@online.no eller telef: 40 24 29 52 /  46 94 71 83 / 62 36 30 28

Her er det en som har sovnet på stuegulvet.....